Ä N T L I G E N ! ! ! - INKOMPETENSSKYDD

JAG TALAR SANNING,
INTE SÅ MYCKET SOM JAG GÄRNA SKULLE VILJA,
MEN SÅ MYCKET SOM JAG VÅGAR,
OCH JAG VÅGAR LITET MER JU ÄLDRE JAG BLIR.
Michel de Montaigne 1533-1592
(fransk filosof & författare)
 
INKOMPETENSSKYDD
 
 
För kunna tala om inkompetens behöver vi först se på vad själva begreppet kompetens egentligen står för. I Nationalencyclopedin definieras ordet som ”att vara bra, kompetent, på något”.
 
Enligt KEKS (http://www.keks.se/definition-kompetens/) är kompetens ”individens förmåga att använda sina samlade kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål”. Man menar vidare att kompetens inte enbart innebär att kunna en massa saker, utan det ”krävs även en vilja att omsätta dessa i praktisk handling” och att man ”jobbar mot ett tydligt uppsatt mål”.

En likartad begreppsförklaring finner man på ”Asessiobloggen” (http://blogg.assessio.se/) som bland annat skriver: ”…kompetent är den som har tillräckliga personliga resurser för att kunna utföra ett visst jobb på ett bra sätt….” samt att kompetens medför en ”kombination av kunskaper och färdigheter, personlighetsdrag och motivation eller värderingar”.
 
Samtidigt väljer man här att påvisa riskerna med att använda sig av dessa ”tunga, väldigt abstrakta definitioner”, där ”teoretiska kunskaper kombineras med fluffiga egenskapsbeskrivningar”. Författarna anser helt sonika att man ”missar att koppla till vad personen faktiskt ska göra på jobbet.”
 
”Asessiobloggen” hävdar vidare, att en  ”alternativ definition behöver vara betydligt närmare det observerbara, mätbara…..vardagen och beteendet”, vilket i förlängningen skulle göra själva begreppet kompetens mer sammanhörande med det synliga beteendet.
 
Man citerar även forskaren Dave Bartram som säger följande om vad ordet kompetens innefattar, nämligen ”…uppsättningar av beteenden som är instrumentellt viktiga för att leverera önskvärda resultat”, med andra ord på vilket sätt en ”person behöver agera för att prestera”.
 
På så vis skulle kompetens bli mer ”mätbar och objektiv”.  En ytterligare fördel är ett enklare sätt att ”tydligt utvärdera” och ”utveckla sina kompetenser” samt få till stånd ett smidigare rekryteringsförfarande, där man på ett distinktare sätt kan bestämma vilka beteenden olika yrkesroller erfordrar.  Denna definition av begreppet kompetens anses av författarna vara ”praktisk användbar från rekrytering till vidareutveckling.”
 
Så långt de mer ingående, uttömmande, professionella förklaringar av vårt nästan uttjatade, inte minst inom arbetslivet så populära, ordet, kompetens.
 
Fortsättning följer
 övrigt:
ingen dag utan leende
 
P U S S
 
 
 
 
 

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?
E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar: