ENGLISH FOR BEGINNERS

det är ett hästjobb   -   this is a horsework
  ta en rövare   -   take a robber
gammal är äldst   -   old is oldest
lårkaka   -   shankcookie
 
 
 
See ya