HAVSNYTT

RUBRIKER:    
Ökenvärme   -   Insektsinvasion   -   Människan och havet     
Ökenvärme:        Tusentals människor lider svårt av den för skandinaviska förhållanden outhärdliga värmen som                            drabbat landet. Både glass och dricka är bristvara på många håll på grund av den enorma
                           åtgången. Många av de drabbade förskansar sig i sina bilar för att via AC:n ha tillgång till ett 
 
                           någorlunda mänskligt klimat.
 
Insektsinvasion:  Solgassande badgäster attackeras av så kallade "rapsbaggar". Enligt Seved af baggs de rap
                           handlar det inte om de vanliga baggarna som lever och trivs i rapsfälten i sommartid. Istället
                           menar han, att det är av Ryssland framodlade spionbaggar för att utforska svenskarnas lev-
                           nadsvanor. Hans forskningsresultat grundar sig bland annat på det faktum att det endast är                            det östra kustbandet dessa "rapssputniks" har skådats plåga svenskarna.
 
Människan och havet:    Nu är det bevisat! Människan härstammar från havet. Tusentals levande varelser av 
                                      både manligt och kvinnligt kön samt i alla åldrarkan utan som helst problem ligga vid
                                      havsstranden utan att göra den minsta antydan till att vilja svalka sig i det klara friska
                                      saltvattnet. Ända tills vågorna kallar! Ju större vågor desto större mängd människor
                                      som sugs in i vattnet, liksom metall dras till magneter. Kollektiv samling för att hän-
                                      förd ta emot den stora modersfamnen. Somliga vuxna människor påverkas av det
                                      så kallade gap-skrik-skratt-hopp-syndromet, vilket enligt erkända forskare i ämnet är
                                      vanligt förekommande. När hjärnan har svårt att ta in den mäktiga insikten av att tillhö-
                                      ra detta stora magiska, orkar storhjärnan inte koppla rätt och det blir ett stort kaos i
                                      lillhjärnan som orsaka ovan nämnda symptom.
 
                                                                           övrigt:
fotbolls em damer = tom camping + fulla förtält
rökta räkor gottgottigottgott
dryck? ja!
mat? sparsamt!
skäggiga damen syntes i helsingborg igår
obs! obs! obs!    semsterstängt p.g.a. sjukdom    obs! obs! obs!
 
 
 
P U S S