MEDBORGARGARDE ?

ÄR DET SÅ HÄR DET SKA SE UT NÄR DET SPELAS FOTBOLL ELLER HOCKEY ???
TOMMA LÄKTARE
för att några
TOTALT
intelligensbefriade
I D I O T E R
 
BARA MÅSTE
leva ut alla sina inneboende aggressioner
BARA MÅSTE
explodera av frustration över egna tillkortakommanden eller mindervärdeskomplex
VART ÄR SAMHÄLLER PÅ VÄG ???
 
JAG TROR SÅ HÄR
Det vi ser nu är skörden av det som såtts under några decennier: dåligt eller inget föräldrarskap, allt för slappa politiker och en poliskår som varken kan, vill eller får ta itu med "packet"!
Tvärtom så är det vi "skötsamma" medborgare som får retirera, ta ett, två eller till och med ännu fler steg tillbaka för att "slöddret" ska få det utrymme det kräver.
Vi har haft två incidenter i vinter på våra hemmamatcher i Behrn Arena. Första gången hade man släppt in ett 100-tal "Linköpingssupportrar" (?) som på sittplats valde att stå upp, gapa och skrika okvädesord och sprida sitt hat och därmed hindrade sikten för alla de bakomsittande som betalat för att sitta och se hockey. Flera av dessa påtalade detta för vakterna/poliserna och fick också gehör! FAST inte som de hade hoppats utan till allas stora förvåning flyttade man på alla som kände sig störda medans "slasket" fick fortsätta sin bärsärkagång på sittplatserna.
I lördags mot Västerås började hatfyllda Västeråsare (?) slå och rycka i staketet som avskärmar dem från övriga samt uppträda minst sagt hotfullt. Men polisen var naturligtvis snabbt på plats.
Och ställde sig bredvid.
Och tittade på.
Och folk på andra sidan fick hjälp av funktionärer att hitta andra platser för att undkomma den obehagliga hotfulla situationen/stämningen!
TVÅ exempel på att "de goda" får göra plats åt "de onda".
Jag skulle kunna men avstår p.g.a. plats och tidsbrist berätta många många fler liknande situationer. Tror att de flesta av er känner igen sig både här och där i Sveriges avlånga land.
 
DET som hände i Helsingborg är ytterst tragiskt och OM inte de goda krafterna i samhället förenar sig och återtar makten över vårt fantastiska land kommer det att eskalera än mer är jag rädd!
 
MEDBORGARGARDE
är naturligtvis tänkt som en mer ironisk touch på mitt inlägg
 
för
 
det
 
finns
 
väl
 
andra
 
vägar

.
.
.
.
.
.
.
eller
?
 
K Ä R L E K
till
er
alla
övrigt:
skruvat ännu mer möbler
ätit tårta
den ljusnande framtid är vår?
vår?
 
 
 

P U S S