INGENTING GÅR UPP MOT GAMLA SKÅNE - 2

stockrosor i mängder förgyllde våra
morronpromenader
dag ett:
högerrunda
dag två:
vänsterrunda
(man vill ju inte "yrna till")
å
naturen
nejderna
ser annorlunda ut från olika
håll
alltid kan man upptäcka nåt
nytt
 
inte minst alla blomster
lika å olika vackra från olika
håll
tveksamt om det finns nåt vackrare än
rågfält å vallmo
ni får nog räkna med
b å d e
ett å annat
sådant motiv framöver
 
att endast ha regn
ankomstdagen
eftermiddag dag två
å
en natt
på två veckor är inte att 
förakta
 
så det blev mycket 
"uteliv"
å
en å annan
ljuvlig löprunda
dagen idag
har varit en
onsdag