VAR FÖRÄNDRINGEN....

...DU VILL SE I VÄRLDEN
 det får bli mitt nyårslöfte
 sen får vi väl se hur det kommer att lyckas
 som född gnällspik
samt självutnämnd betraktarminister med rätt att klaga på allt & alla
lär detta bli en prövning utöver det vanliga
men å andra sidan behöver ju inte det ena utesluta det andra
jag menar
man ska ju inte vrida ut och in på sig själv
nån mening är det väl med att man blev som man blev
(när man nu inte blev som man skulle)
m e n
att klaga & gnälla har sin tid
att förändra världen sin
att förändra sig själv kostar på och tar en livstid
m i n s t
 men ska man vara ärlig
och det ska man ju
så förändrar man ju ingenting endast genom att 
s e
det och
g n ä l l a
över det
 
här krävs skärpning
från min sida
och 
d i n
 
ett ljus i mörkret
 
ett leende om dagen
 
hjälpsamhet & tacksamhet
 
godhet & kärlek
 
från
m i g
till
d i g
 
från 
d i g
till
a n d r a
 
så blir det ringar på vattnet
 
och
 
s å
 
kan vi göra världen till en bättre plats att leva på
för 
a l l a
 
SÅ:
VAR FÖRÄNDRINGEN
DU VILL SE I VÄRLDEN
övrigt:
du är bäst på att vara du
 
 
H O   H O   H O