UR EN LÄRARES VARDAG FLASHBACK - skolvÄrket & betyg

ÄNTLIGEN
ska betygen göras om
IGEN
?!?
ja men får väl tacka sin "lyckliga stjärna" att man inte tjänstgör i den världen längre
mupparnas paradis är ju bara förnamnet på den cirkus som ständigt kommer med nya
överraskningar (?)
 
ska man vara riktigt noggrann och det vill jag ju vara
så är det självaste högsta hönsen på skolvÄrket
(ja ja ja, felstavningen är med flit!)
the highest chickens
har talat
again
 sen det nya betygssystemet infördes har det varit
klagomål
gnäll
skäll
 
från rektorer, lärare, elever och naturligtvis föräldrar
inget konstigt i det
olika åsikter förekommer ju i en demokrati
och en del tycker si och andra så
 själv tycker jag det senaste betygssystemet var alldeles ypperligt
inte minst för att man rent ideologiskt närmade sig större delen av resten av världen
 
för svenska förhållanden ändock ganska klara tydliga riktlinjer för de olika nivåerna
FRAMFÖRALLT
vad gäller högsta betyget
A
där det krävs utomordentliga kunskaper och färdigheter
i stort sett omöjliga att uppnå enligt somliga
 och här återknyter vi till inledningen och det mäktiga skolvÄrket
för det är just på grund av att det är
"för svårt"
att nå upp till A-nivån som man nu väljer att ändra
i g e n
 
och då ställer sig vän av ordning
(jag alltså)
genast en och annan fråga
till exempel:
 
hur mycket har elevers ack & ve & klagan påverkat?
 
hur många föräldrar har ringt och spytt galla
för att deras stackars barn inte får högsta betyg längre?
 
hur mycket har "the highest chickens" haft i bakhuvudet att mindre A:n låter
sveriges skola än en gång framstå som mindre lyckad i
internationella resultatjämförelser?
 
the answers my friend, are blowing in the wind!
i den skoltradition jag kommer ifrån, den tyska, är det självskrivet
att det är svårt att nå högsta betyg i ett ämne
skam vore det väl annars
jag menar
alla kan väl inte var lika bra på allt
alla är inte skapta för att nå A i engelska
en del är skapta för A i matte
andra för A i musik
eller A i idrott
eller
eller
eller
 
det har helt enkelt att göra med att vi alla är olika, unika individer
jo jag vet, det är inte pk att ytrra sig i dessa termer
men
alla kan helt enkelt inte bli bäst på allt
och här kan jag se hur sossegenerna sprattlar till i ryggmärgen på allehanda medborgare
"alla ska med"
"alla kan"
"det är bara en fråga om stöd & hjälp"
(viljan då???)
"alla har rätt att bli allt"
"alla har rätt till ett A"
 
tyvärr tror jag det är mest där skon klämmer
(jante hälsar förresten.....)
inte ska det väl krävas något extrem extraordinärt bara för att få ett A
det ska väl alla kunna ha med tillräcklig vägledning och väl anpassade krav
 
ja
och om kraven är för höga då får vi väl helt enkelt sänka dem
not more not less
it`s as easy as a pancake
 stånk stön
det är precis det som gjort att det svenska utbildningssystemet har havererat så
fullständigt
i jämförelse med skolvärlden runt omkring
 
och inte ska väl vi häruppe i norden titta på hur andra gör
bara för att de har bättre resultat
nej nej nej
vi vet bäst
kan
själv
 jag brukar jämföra med idrott
 
tänk dig en samling unga människor som samlas för att de gillar friidrott
 
en del är stora
en del är mindre
en del är starka
en del är snabba
 
några vill springa snabbt
några vill springa långt
några vill inte springa alls
 
några vill hoppa högt
några vill hoppa långt
 
andra vill kasta pjut
andra vill kasta diskus
 
tränaren säger att alla ska hoppa stav
minst 5 meter
ingen klarar
ni måste träna mer
de tränar mer
än en gång
ingen klarar
de sänker höjden
ingen klarar
ni behöver mer hjälp
de får mer hjälp
än en gång
ingen klarar
 
de tränar mer och merde sänker höjden
igen och igen
de får ännu mer hjälp
av ännu fler tränare
men
i n g e n   k l a r a r
(utom lille kalle då, som ler som en sol och är stolt som en tupp)
 
 
ja
ni hajar
 avslutningsvis:
i tyska skolan kan man inte plugga till sig det högsta/bästa betyget
det krävs ett visst anlag, en fallenhet för det speciella ämnet
naturen har inrättat det på det viset
 
ja
 
utom
 
i sveland då då
 
här har vi alla rätt att få ett
A
övrigt:
ja ja men
egna bilder
igen