DEN KLOKE......

...ÄR LÅNGSAM I SITT TAL OCH
SNABB I SIN HANDLING

Konfucius, kinesisk filosof, 551-579 f.Kr.
 
därav sluter jag att vi svenskar är 
d u m m a   i   h u v u d e t
 för är det nåt vi är snabba med
så är det just att
t a l a
p r a t a
d i s k u t e r a
d i v i d e r a
v e n t i l e r a
 
just att
p r a t a
är ju en nationell folksport
är synnerligen säker på
att vi är världsbäst på just det
helt utan konkurrens
 
 
att
a g e r a
däremot
är svenskarnas absolut svagaste gren
 
 
jag skulle vilja säga
att det ena ger det andra

just för att vi är så dåliga på att
a g e r a
måste vi
p r a t a
 
för
 
så lönge vi
p r a t a r
behöver vi inte
a g e r a
 
 
vi gör så att säga
"två flugor på smällen"
 först och främst slipper vi
a g e r a
och avslöja vår absolut sämsta gren
 
och sen framstår vi som så
e n o r m t

förståndiga
 
för vi kan ju
p r a t a
om allt
 
 
p r a t a
d i s k u t e r a
d i v i d e r a
v e n t i l e r a
 
i all oändlighet
 
om alltså
d e n    k l o k e
är långsam i sitt tal
och
snabb i sin handling
 
så är vi
 
stupid swedes
 
snabba i tal
och
långsamma i handling
 
 
 
p.s. alla foton tagna i gränna en vacker sommardag i juli