JAG ÄLSKAR

JAG ÄLSKAR
t j e j e n
som går med glasögon utan glas
bara därför att
 
JAG ÄLSKAR
t j e j e n
som går i kläder ingen annan skulle ta i med tång
för att det är så hon trivs bäst
 
JAG ÄLSKAR
k i l l e n
som inte säger så mycket
förutom när han har något att säga
för det är bara då det behövs
 
JAG ÄLSKAR
k i l l e n
som sitter och filosoferar ensam i ett hörn
istället för att.....
för det är där idéer föds
 
JAG ÄLSKAR
g u b b e n
som bor avskild ut i skogen
utan el och rinnande vatten
för att han rer sig själv
 
JAG ÄLSKAR
g u b b e n
som cyklar runt och samlar in tomflaskor
trots att han inte behöver
egentligen
bara för att han vill
 
JAG ÄLSKAR
g u m m a n
som inte klär sig efter ålder
utan efter tycke och smak
för det är sådan hon är
 
JAG ÄLSKAR
g u m m a n
som ensam sitter på burger king
och intar en stor fet hamburgare
helt enkelt för att hon är sugen
 
 
JAG ÄLSKAR
 
A L L A
som sticker ut
 
ALLA
som är annorlunda
 
A L L A
som är emot 
 
A L L A
som är för
något annat
 
A L L A
som vågar leva ut sin
 
O R I G I N A L I T E T
 
A L L A
 
SOM
 
VÅGAR     LEVA
 
 
ALLA
 
SOM
 
VÅGAR     VARA
 
S I G
 
S J Ä L V A
 övrigt:
wellcome to the real life!
 
 
P U S S