SEMESTERSTÄNGT PÅ GRUND AV SJUKDOM

 
"Häxan surtant" plägade uttrycka sig på det sättet, när hon inte ville ha några kunder.
 
Jag däremot vill ju ha kunder, läsare.......
 
Men det slog mig: nu är det ju jullov på skolorna
 
Kan jag då med att ha "Allmänutbildning"
 
Kanske behöver vi vila från varandra också
 
Ni elever/läsare och jag allmänutbildare
 
Vi säger väl som så: allmänutbildaren tar lite ledigt
 
"Allmänutbildningen" har semesterstängt på grund av jullov
 
Lärvilliga, kunskapstörstande läsare hänvisas till övriga rubriker på bloggen
 
Alltid lär man sig nåt
 
 

SKA JAG SOPA BANAN MED ER?

Eller golvet, eller mattan? Att segra med bred marginal har uttryckts på detta sätt sedan 70-talet.
Även "sopa hem" med innebörden att vinna gång på gång på gång har använts sen dess.
Nu har detta ingenting med Curling att göra, där man ju som bekant sopar, en bana till och med.
Nä, det är ett äldre uttryck, som fanns långt tidigare, då man "sopade åt sig rikedomar" eller
"sopade undan fienden" .
På 1700-talet kunde man läsa i en dikt "Fransmännen sopa Ryssarne undan".
Alltså är det snarare det militära som är orsaken till dagens sportvokabulär.
Och inget fel i det......för många är ju idrott blodigt allvar.........

VISSTE DU....

.....nöt och nötter inte har med varann att göra?
 
"Du ditt nöt" kommer av tanken, att boskap är mindre bemedlade vad gäller intelligensian.
 
Med andra ord så är kor och oxar dumma i huvudet, för att inte säga, att de inte har alla hästar i stallet.
 
Det ordet "nöt" är i sin tur besläktat med "njuta" och "nyttja", man kan alltså ha nytta av djuren eller rent av njuta av dem.
 
I styckat stekt, bättre grillat, tillstånd, förstås!