INKOMPETENSSKYDD del 5

DEN SOM HAR PENGAR,
HAR DEM SOM INTE HAR NÅGRA,
I SIN FICKA
(Leo Tolstoj, rysk författare 1828-1910)
Inkompetensskydd
(sista stycket av del 4)
 
Allehanda höga positioner besätts (är besatta?!?) av diverse kariärkåta medelålders människor vars enda mål här i livet är att ”hålla budget”. Med andra ord tjäna pengar åt kommun, landsting, stat och, inte minst, åt mer eller mindre skumma privata aktörer.
 
Dessa så kallade chefer har kanske i bästa fall ekonomisk kompetens, vilket i förlängningen dock inte garanterar någon som helst kvalitativt högtstående verksamhet whatsoever. Tvärtom är snarare kvantiteten deras ledstjärna, och med kvantitet menar jag här inte endast kronor och ören utan framförallt antal människor, individer av alla de slag vilka hanteras som förlust- alternativt vinstandelar. Vinsten framförallt, ty så mäts framgång och kvalitet i de chefernas ögon vars frammarsch varit ett alltför dominerande korståg under flera decennier, tyvärr.
Inkompetensskydd del 5
 
Kanske ändå att ”slaveri” är rätta ordet för de metoder som är vedertagna på arbetsmarknaden numera. Fenomenet bemanningsföretag ska jag lämna därhän, det har redan avhandlats ett antal gånger och, vad vi kan konstatera, har alla dessa aktörer ändå kommit för att stanna, på gott och (mest) ont.

Men det finns allehanda andra företeelser där arbetsgivare gör allt för att utnyttja de anställda, om man nu kan/vill kalla dem för just det. I min värld är själva ordet "anställd" förknippad med en slags trygghet, signalerar en form av långsiktighet, en förståelse av termen som dock är långt ifrån giltig idag.

En så kallad ”anställning” utformas idag alltid på det för arbetsgivaren mest gynnsamma sättet, typ visstidsanställningar, projektanställningar, längre/kortare vikariat eller timanställning, och har i praktiken absolut ingenting med trygghet att göra. Ett ”fast jobb”, numera tillsvidareanställning, är ett minne blott.

Arbetstagaren är alltid utlämnad i den godtycklige arbetsgivarens händer. Inte ens LAS (lagen om anställningsskydd) är längre garanti för framtida anställning, eftersom arbetsgivaren kan se till att göra sig av med sin personal i god tid, just för att slippa LAS:en, och strax efteråt söka efter ny, och då helst billigare, ty lönsammare, arbetskraft. Verksamhetens kvalitet och den enskilde individens trygghet är i den cyniska privata arbetsgivarsfären icke förekommande.

Uppsägningar "på grund av arbetsbrist" är en annan variant av arbetsgivarnas kollrande med anställdas trygghet. För när och hur det uppstår "arbetsbrist" är upp till arbetsgivaren att avgöra. Nu pratar vi givetvis om privata företag, där vinsten är det allena saliggörande. Inom kommun, landsting och stat blir arbetstagaren aldrig droppad, utan omplacerad, där finns trots allt något kvar som skulle kunna kallas för trygghet.

Än mer lönsamt för privata aktörer på arbetsmarknaden är att anställa via Arbetsförmedlingen och på så vis utnyttja allehanda ekonomiska förmåner. Ekonomisk kompetens var det.
Har själv sett otaliga exempel på människor som utnyttjats på det viset. Individen får "prova" ett arbete alternativt göra "praktik" med målet att få någon slags anställning om tycke uppstår, det vill säga om arbetsgivaren anser att individen passar, gör ett bra jobb och själv trivs med och klarar sina uppgifterna, för då, ja då hägrar ett jobb.
MEN, det händer inte i verkligheten, ty bidraget från AF för en "provanställning" alt. "praktik" är allt för lockande. Bättre då att ta in en ny individ på "prov".
 
Förutom själva företeelsen att leka med människor, äventyra deras psykiska hälsa och i värsta fall sätta människors existens på spel, ser vi här samma mönster: fokus på ekonomi, kvalitetstanken lyser med sin frånvaro.
Dessutom tror jag att många företag biter sig själva i svansen, eftersom mycket kompetens går förlorad. Många människor jag träffat vittnar om just det, hur chefer, kollegor och kunder är synnerligen nöjda och belåtna och trots det väljer arbetsgivaren att inte anställa för gott eller längre tid eller åtminstone utan lönebidrag, ty......money, money, money.
 
Inkompetensskydd skulle här utgöras av en adekvat lagstiftning, vilket dessvärre är en utopi i en värld där ”money makes the world go around”.

 övrigt:
inte en dag utan leende


 
 
 
 

LE!

det förvirrar folk
eller
gör dom glada
(citat - herregud & co)
jag blir i alla fall alltid glad
inte minst när man efter två veckors sjukdom återkommer
till sin arbetsplats
och alla elever lyser upp
 nåt bra måste man ju ändå gjort
om man välkomnas tillbaka å det varmaste sätt
och
tro mig
efter alla år jag arbetat med människor
jag ser och framförallt
k ä n n e r
vad som är äkta
 i eftermiddags knackade det på mitt under lektionen
utanför står en kvinna jag aldrig undervisat
endast träffat då och då i lokalerna
 
"jaha, vad hade du för ärende då"?
 
"inget, jag ville bara hälsa på dig det var så länge sen jag såg dig!"
 
 
hon: glad!
jag: ännu gladare
 det känns 
g ö t t
helt enkelt
man myser
blir varm i hjärtat
 sicket skryt!
faktiskt inte
tänkte bara berätta att
det
räcker
tydligen
gott & väl
 
att
 
bara
 
va
 
sig
 
själv
 övrigt:
det kan ju hända att det finns en hemlighet dold någonstans...
 
 
 
P U S S

IN MEMORIAM

tre år av sorg och saknad
inte en dag utan att vi tänker på dig
...som aldrig någonsin kan fyllas igen
visst
minnena finns kvar
din alltid öppna varma famn
all
hjärtlighet
omtanke
kärlek
du gav
 
vi skulle behöva den
då och då
 
här
 
n u
ofta säger vi
"så här gjorde alltid farmor"
"så här sa alltid farmor"
"kommer du ihåg när farmor..."
"det här har jag lärt mig av farmor"
"det här tyckte alltid farmor var så roligt"
 
är så oerhört tacksam för att vår dotter har så många fina minnen
det är inte alla ungar förunnat nu för tiden
 och är det något vi har med oss varje dag
så är det allt det som du käre mor
lämnat här på jorden
planterat i oss
undan för undan kommer vi på saker
vi säger
gör
tänker
som kommer från dig
åhhhh
jag skulle
såååååå
gärna vara mer lik dig
du var en
enastående
unik
människa
en sån som aldrig någonsin kommer finnas igen
 jag önskar och ber att jag ska få förvalta minnet av dig
genom mitt sätt att vara
genom mitt sätt att leva
 
du fattas oss
 
du fattas mig
 
 
 
T A C K