DET SOCIALA ARVET: DU HAR EN STRIMMA AV GULD INOM DIG

DU HAR BARA INGEN ANING OM HUR DU SKA ANVÄNDA DEN
(citat ur "Beckomberga - ode till min familj" av Sara Stridsberg)
kan inte släppa det här med
"sociala arvet"
så jag fortsätter väl ett varv till
 
skrev ju häromdagen att det sociala arvet
väger tungt
väldigt tungt
allt för tungt
 
förstår inte hur det är möjligt att barn kan få diverse diagnoser
mig veterligen är adhd, asperger och allt vad det heter inte ärftligt
 
a l l t s å
 
borde man väl kanske lägga ner lite tid
(behövs inte mycket tid för ett "tränat öga" att läsa av)
och ta sig en titt på det sociala omfältet alla dessa barn lever i
 
alla pedagoger, lärare, förståsigpåare födda senare än 70-talet
göra sig inga besvär att hetsa upp sig
ni vet helt enkelt inte bättre ty ni är uppväxta i
"diagnosernas glada tidsålder"
själv har jag haft att göra med ofantligt många barn med diagnos
och det som slagit mig med rejäl häpnad är att det inte sällan handlar om
syskon
! ? !
 
a l l t s å
 
h u r
 
är det möjligt
? ! ?
 
jo, det är möjligt för att ingen reflekterar över
alternativt
ingen vågar se de uppenbara orsakerna bakom
 
a l l t s å
 
tre syskon
den första börjar skolan
det blir problem
 
d i a g n o s
 
sen kommer första syskonet till skolan
samma problem
 
d i a g n o s
 
sen kommer det tredje syskonet till skolan
samma problem
 
d i a g n o s
 ingen slump
kan försäkra att både jag och hustrun som jobbat inom barnomsorgen i över 30 år
har sett det många gånger genom åren
 
 
a l l t s å
 
"det sociala arvet"
väger tungt
väldigt tungt
allt för tungt
 
 
så är det bara
 
ingen protest
och nu är det dags att återkomma till det inledande citatet
 
"DU HAR EN STRIMMA AV GULD INOM DIG
DU HAR BARA INGEN ANING OM HUR DU SKA ANVÄNDA DEN"
 
det är väl mest det som gör mig så sorgsen
att i varje liten människas liv finns det så mycket
vackert & fint
ingen föds ond
(fastän det även finns de som tycker det är sant)
 varje nytt människoliv har "en strimma av guld" inom sig
 
det där som gör varje människa unik
det där som varje barn ska utveckla
det där som alla barn måste få möjlighet att upptäcka
vila i
leva ut
 
såsom
en speciell talang
trygghet
omsorg
kärlek
 
förmågan att
göra gott
vara god
fungera i världen
 
alla barn har rätt att få upptäcka
"guldet"
inom sig
 övrigt:
nu är jag minsann ute och cyklar igen
 
 
 
P U S S 
 
 

PETER BLIR INTE RÄDD.

FÖR ATT BLI RÄDD KRÄVS DET ATT MAN HAR NÅGONTING ATT MISTA.
DET HAR INTE PETER.
(citat från John Ajvide Lindquvists bok "Himmelstrand - Den första platsen")
den här peter hade redan blivit av med allt som var av värde för honom
allt han byggt upp
allt han värnade om
allt han älskade
 
inget bekom honom längre
inget kunde nå honom
inget ont
men heller
 
inget gott
 
 
måste vara ett besynnerligt sinnestillstånd
av stort värde ifall man tänker sig ett äventyrligt liv med mycket risktagande
inget vidare dock om människor han möter vill honom väl
 
jag tror det är så faktiskt
att har man stängt av så har man stängt av
 för
gott
i dubbel bemärkelse
gott som i "för alltid" och gott som i "godhet"
och det är det som är så skrämmande i det ovan beskrivna tycker jag
visst
man kan bli härdad
lära sig stå ut
orka med
tåla
 
men har människan så totalt tappat allt vad rädsla heter
tror jag att förmågan att ta emot det goda har följt med
det hänger ihop det där på nåt sätt
som pluspol & minuspol
värme & kyla
svart & vitt
ljust & mörkt
 
g o t t   &  o n t
 
det ena kan inte existera utan det andra
och försvinner båda delarna är det tomt
t o m t
r i k t i g t
varför skriver jag nu om det här?
 
en anledning är att jag gillar häftiga språkliga formuleringar
en annan är att när jag läser försöker jag ta till mig nya saker
lära mig något
känna igen mig i något
 
kom även att tänka på det jag skrev igår om det sociala arvet
tänk de barn som inte får den
t r y g g h e t
o m s o r g
v ä r m e
k ä r l e k
de har rätt till
och
behöver för att leva
 
kan hända att de då inte heller är rädda längre
jag menar
vad finns där att förlora för dem
? ! ?
 
endera har man förlorat allt man haft
som peter
eller så har man aldrig haft något att förlora
som en del barn
 
illa är det i vilket fall
riktigt illa
 
o n t
det gör
o n t
övrigt:
inte är jag rädd inte
 
 
 
P U S S